Osteopati

Om osteopati

Osteopati är en patientcentrerad manuell vård disciplin som betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion. Det osteopatiska förhållningssättet ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att självreglera, huvudsakligen genom manuell behandling.

En osteopat försöker skapa en så komplett bild av patientens hälsotillstånd som möjligt. Vid patientmötet sker bland annat omfattande hållnings- och rörelseanalys, neurologisk-, ortopedisk-, och systemisk undersökning samt specifik palpation. Behandlingen är manuell och är alltid behovs- och individanpassad. Osteopaten kan också ge råd gällande träning, kost, ergonomi och stressreducering.

Som Osteopat Linda Gerhardt ser jag till hela människan och tar även hänsyn till vad som omger dig för stunden såsom relationer, arbete, fritid och motivation, men även din historia såsom tidigare belastningar, operationer eller trauman. Många som kommer till mig har ont på något vis, vissa önskar en regelbunden check för att förebygga ohälsa och bibehålla en god frihet i sin rörelse, men det finns de som kommer med t.ex.  jobbiga magar eller vill ändra sitt rörelsemönster i gång eller löpning. Det är viktigt att se kroppen utifrån hälsan där det finns kraft.

I mina behandlingar arbetar jag med mina händer och ger råd. Min specialitet på råd är att finna just det där enkla som kan förändra så mycket hos dig utan att köra långa träningsprogram. Jag gör en grundlig undersökning hur du rör dig, din hållning, vad som gör ont  och vad som begränsar din rörelse. Därefter behandlar jag främst orsaken till dina besvär men även kompensationer till de dessa.

Jag jobbar med kroppens olika nivåer av vävnader och dess påverkan sinsemellan. Är en vävnad låst eller begränsad påverkar denna funktionen lokalt, men även transporten av blod, lymfa och nervimpulser förbi området vilket kan påverka kroppen i sin helhet. Kroppen är fantastisk och med rätta förutsättningar läker den. En god struktur ger en god funktion. Mitt mål är att finna vad som står i vägen för att kroppen ska få tillgång till sin självläkande förmåga i sin fullo och du kan känna en frihet i din rörelse, stärka det hälsosamma, ge kraft och glädje i livet.