CHRISTIAN HEALING TOUCH

Stillhetens Kommunikation

Kroppens egen vilja

I behandling med CHealing Touch börjar vi med ett samtal och därefter ligger du ner på en bekväm bänk för maximal avslappning. Du har kläderna på och jag som terapeut lägger varsamt mina händer på olika platser på kroppen. Ibland utför jag små, knappt märkbara tryck. Jag lyssnar in kroppen genom mina händer och startar därmed en kommunikation, som innebär att jag följer vad kroppen anvisar. Jag vill inget själv, jag assisterar kroppens egen vilja att komma i balans och läkning. På många olika sätt så berör CHealing Touch det Autonoma nervsystemet. Det vill säga vårt parasympatiska och sympatiska i hela kroppen rikt förgrenade nervsystem. En av de viktigaste nerverna för balans av såväl vår fysiska, mentala, sociala och andliga hälsa är den mycket vackra och komplexa Vagusnerven, Kranialnerv nr tio. Vitaliteten i vagus är avgörande för din återhämtning och läkning och den i sin tur samarbetar med fler kraniella nerver som nr fem, sju, nio och elva. Jag testar funktionen i och vidrör samtliga av dessa.

Stillhetens Kommunikation

Jag som terapeut är därmed  medveten och lyhörd inför kroppens egen intelligens och dess självläkande/självreglerande system, vårt autonoma nervsystem. Detta reglerar oss såväl fysiskt som mentalt, men också känslomässigt,  socialt och andligt. I den kommunikativa och helande processen blir jag ett redskap och en vägvisare för kroppen och nervsystemet, som av sin natur, vill hitta tillbaka till den naturliga självläkningen. Vår kropp är uppbyggd kring detta reglerande system, men många av oss har hamnat i en sådan obalans att vi behöver hjälp för att hitta tillbaka till denna förmåga. För många tenderar för mycket av det ena eller andra i denna balans att slå över och bli dominant. Det visar sig i en känsla av ständigt stress, alternativt en känsla av viljelöshet och orkeslöshet. Man kan också  drabbas av inflammatoriska sjukdomar, värk, nedstämdhet s. Autonoma nervsystemet är våra  kroppars helt helt unika förmåga till balans, läkning och självhealing. Vagusberöring innebär för de flesta en upplevelse av djup avslappning som för med sig att spänningar släpper och en frisk process börjar ta vid. Detta tillstånd föregås i sin tur ofta av en tydlig stillhet. Stillheten är av ett särskilt slag och en förutsättning för läkandet. Man skulle också därför kunna kalla healingen för Stillhetens Kommunikation.

Kristen healing

Som namnet antyder så är detta en Kristen form av Healing. Det innebär att jag som terapeut endast är ett redskap för Gud själv, för Kristus och den Helige Ande. Det betyder dock inte att du som kommer till oss för denna behandling själv måste ha en Kristen tro. Däremot kommer jag alltid att se på dig som skapad av Gud, en andlig varelse helt unik och en gång formad för att Gud vill dig, för att du behövs här på jorden, för något speciellt. Alla människor har ett unikt uppdrag.

Därtill lever jag som CHealing Touch Terapeut i vetskapen om att våra kroppar är skapade för att vara ett tempel åt den Helige Ande. Gud säger det själv i Bibeln genom Paulus. Dessa rader i Korintierbrevet är en av de vackraste i bibeln. Att du är menad att vara ett tempel åt Guds ande, är en av de viktigaste grundpelarna i CHealing Touch

Symptom eller Vägvisare

Du kanske kommer till mig för att få hjälp och lindring för din smärta, eller magkrångel, utbrändhet eller en diagnosticerad sjukdom och då börjar vi där naturligtvis. Det händer att efter en eller ett par behandlingar så är symptomen borta utan större processer och du är nöjd så. Men det händer lika ofta att magkrånglet eller upplevelsen av stress eller smärtan visar sig vara ett uttryck för något annat, kanske en känsla av något eller minnen. Då möter vi det och kanske för det oss ännu ett steg vidare in i dig själv och mot ett mer omfattande helande än vi först anade.  Och kanske visar det sig att värken inte bara är ett besvärligt symptom utan en positiv vägvisare.

Du är medskapare

Däremot är du med dina intentioner och din inre längtan medskapare i processen. Kommer du till mig med en stark längtan av att ge hela dig själv åt Gud, så får du en form av process och din behandling kan bli till en hel livsresa. Kommer du för värk i en axel och får hjälp med den på första eller andra gången, så blir din behandling naturligtvis lika verksam, men blir inte till en hel omfattande resa. Däremot kan, som sagt, en axel bli en start på en helt oväntad process, men det beror på dig och din kropp. CHealing Touch stannar alltså oftast inte vid symptom och absolut inte vid symptombehandling, om det finns djupare underliggande orsaker till smärtan. Den går till roten med symptomet och det är också anledningen till att behandlingen kan starta processer i dig, så väl själsliga som fysiska. 

Rötter i bibeln

CHealing Touch har sina rötter i Bibeln och i Kristus själv som lade sina händer på människor och helade sjukdomar och ohälsa. Han uppmanade sedan sina lärjungar att göra samma sak och i Nya Testamentet finns också beskrivet att Guds Heliga Ande förser oss människor med olika nådegåvor. En av dem är förmågan att hela. Så är ofta denna form av Healing inget som man i första hand går utbildning för att lära sig, utan en gåva som man har fått av Gud. Denna gåva är dock viktig att förvalta väl, utveckla och lära känna, och det kan man naturligtvis göra genom utbildningar bland annat. Och viktigt; många fler än vi tror har denna gåva utan att veta om det.

Jag som instrument

Inga utbildningar i världen kan dock mäta sig med det som en människa har potential att förvärva eller förvandlas till i relation till Jesus Kristus. I Kristus har vi möjlighet att få ge upp vårt egoistiska jag för ett högre mer sant jag i Gud själv. Och ju mer vi slipas på den vägen genom livets erfarenheter och med målmedvetna övningar och verktyg, ju mer kan Gud själv använda oss för det som vi är skapade till att göra här på jorden

Så utbildar sig allra bäst en Kristen Healer genom att ständigt slipa på sitt egna instrument, som är jag själv, och dess relation till Gud. Många timmar av bön och meditation är viktigare än utbildningar som lär ut tekniker. Även om teknikerna inte skall underskattas, så skall de underställas den genuina potential som finns inneboende nere i djupet av varje människa. 

Kropp och själ är ett

Även om Healing Touch  handlar om gåvor från Gud så är det också nödvändigt att ha kunskap om vår fysiska kropps konstruktion. Den är i sin helhet Guds skapelse och som beskrivits tidigare, ett Tempel åt den Helige Ande.  Kropp och Själ är ett, det betyder att själen är helt integrerad, från minsta cell, vätskor, vävnader, muskler, organ till synlig kroppsdel. Det i sin tur betyder att kunskapen om vår fysiologi är lika viktig som kunskap och erfarenhet om vår andliga konstruktion. Jag som CHealing Touch Terapeut ser därför det fysiska och det andliga som lika värdefulla. Och kunskap om vår fysiologi, med allt vad det innebär, är därför en viktig bas i CHealing Touch. Båda dessa i förening vidrörs på ett mycket vackert sätt i CHealing Touch och därmed skapas en unik möjligheten att hela Hela Dig, såväl fysiskt, psykiskt, själsligt och andligt.