Dr Torbjörn Collinder

Leg. Läkare och Specialist Allmänmedicin

Dr Torbjörn Collinder
Leg. Läkare och Specialist Allmänmedicin

Under tidiga studier inom humaniora väcktes mitt intresse för människan och människokroppen. Ett brinnande intresse för att lära mig så mycket som möjligt ledde mig in på läkarutbildningen.  Som allmänläkare kunde jag bibehålla bredden och en vid syn på människan.     

Jag har arbetat på vårdcentral sedan 2007 och där har jag haft  specialintresse för äldres hälsa och för smärtrehabilitering. Jag har  arbetat inom hemsjukvård under elva  år, Gröna rehab under fem års tid,  samt multimodal rehab för stress, smärta och ångest samt vidareutbildning inom ortopedisk manuell medicin. Jag har inom Västra Götalandsregionen deltagit i flera olika grupper för bättre omhändertagande av äldre patienter och patienter med psykisk ohälsa. 

Arbetet som skolläkare i tolv år och på ungdomsmottagning i tolv år, samt på BVC har gett mig stor erfarenhet av att behandla barn och ungdomar. Mina erfarenheter som allmänläkare har lett till ett mycket stort intresse för klinisk farmakologi, med rätt medicin till rätt patient i rätt tid,  i vilket jag i många år har hållit utbildningar, för läkare och sjuksköterskor. 

Intresset av funktionsmedicin väcktes  2013, då jag insåg att många av mina patienter inte blev bra i sina symtom, även om de fick rätt utredning och behandling. Jag har sedan ett par år tillbaka börjat använda dessa metoder, med mycket goda resultat, som en utvidgning av skolmedicinens utrednings- och behandlingsarsenal och utbildar mig kontinuerligt inom funktionsmedicin.

Jag vill arbeta med skolmedicinens fulla bredd och Funktionsmedicinens djupförståelse av processer i kombination med Klostermedicinens levande människosyn och förståelse av vårt sammanhang och ömsesidiga beroende.