Maria Collinder

Hälsopedagog - Christian Trauma Release

Maria Collinder Hälsopedagog & CTR-Terapeut

Intresset för oss människor har varit en drivkraft i hela mitt liv. Sedan min barndom har jag burit på ett kall av att spela en roll i andra människors välmående. Tidigt fördjupade jag mig i vad det är som får oss att uppleva mening, livsglädje och hälsa, och varför så många människor inte gör det. 

Jag förstod hur värdefullt det är att lära känna och vårda sitt inre och att ett vackert sätt att göra det på är via meditation eller kontemplation. Tidigt insåg jag vikten av att förstå hur vi människor är skapade, såväl fysiskt, mentalt, själsligt och socialt. Jag hade redan som ung en nyfikenhet på vårt autonoma nervsystem och anade tidigt värdet av ett ANS i balans. Intresset blev till ett livslångt forskningsprojekt, som småningom mognade ut i och resulterade i en behandlingsteknik för helande och läkande.

Som 16 åring gick jag mina första kurser i avslappningsträning och meditation och jag kan idag se tillbaka på snart fyrtio års erfarenhet av meditation och bön. Det ledde mig in i ett kontemplativt liv, där jag sakta började längta efter och förstå att det är möjligt, att få uppleva en Guds närvaro, i allt som sker i livet. 

Jag har också alltid haft ett intresse för hela vår skapelse och av naturen och vad den ger till oss människor. Insikter om kostens betydelse för vår hälsa blev viktig och jag valde redan på gymnasiet en inriktning med Kost och Näring. Därefter gick jag högskoleutbildning till Hälsopedagog samt vidareutbildade mig i samtalsmetodik, kommunikation, psykologi, beteendevetenskap, filosofi och religion. 

Från 1990 arbetade jag som konsult i eget företag, på dåvarande Televerket och flera andra företag, på organisationsnivå men också med individuell rådgivning, föredrag och kurser för de anställda, inom förebyggande hälsovård, stress, nutrition och kommunikation. Det var under dessa år som jag insåg hur dåligt många vuxna människor mår, trots en till synes ofta bra tillvaro. 

Jag sökte mig därför ner i åldrarna, för att få komma in tidigare i människors liv. Jag fortsatte som konsult i projekt med att förebygga ohälsa för ungdomar inom exempelvis Komvux, Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Detta ledde mig i sin tur vidare till Hasselarörelsen, där vi i team med grundskolor arbetade förebyggande med elever.

Efter intensiva år behövde jag en paus från arbetet med människor och utvecklade istället skrivandet inom journalistik och litteratur. Och under några år valde jag att arbeta med ull-hantverk. Att träda tillbaka och göra annat, stanna upp och genom pennan och ullen låta alla dessa möten och erfarenheter få bearbeta mig i lugn och ro gjorde att mitt intresse för oss människor åter kunde växa och ta en ny mer mogen riktning. 

Jag började längta efter en plats att forma. En plats med förutsättningar som jag hade erfarit att människor behöver för att komma till sig själva, och vad vi egentligen behöver för att må bra. Jag hade sett så många gånger under mina år att omgivande miljöer, i vilken budskapet fördes fram, kunde vara avgörande för insikter och möte med sig själv. Jag såg hur goda miljöer bidrog till inspiration och kraft till förändringar.

År 2003 hittade  Torbjörn och jag platsen, en gård på en höjd vid havet på nordöstra Orust. Gården uppkallades efter ärkeängeln Rafael, som läker och helar och nu tog en helt ny resa vid. Samtidigt som vi var med och skapade och omformade platsens natur, trädgård och arkitektur, för läkande och helande, så förändrades jag själv. Gud började verka i mig på ett tydligare sätt och det kall som jag burit genom livet började utveckla sig till en hel metod för läkande och helande. Alla stenar som jag vänt på i mitt liv, började kommunicera med varandra och lägga sig tillsammans, i ett vackert mönster. Jag började se hur allt som jag lärt och erfarit hänger ihop. Och vad jag skulle använda det till.

Vi brukade och vårdade platsen och platsen helade mig, visade mig riktning, mejslade fram mina gåvor. Under denna tid studerade jag fortsatt näringsterapi,  basmedicin och flera olika kurser som handlade om helande arbete, däribland Kraniosakral Terapi. Jag kom också under den här tiden i kontakt med “Den Polyvagala Teorin” vilken skulle lägga de sista pusselbitarna i förståelsen av hur viktigt och vackert vårt autonoma nervsystem är konstruerat för oss människor och för vårt välmående och för vår existens.  Genom den Polyvagala Teorin gavs mig nya redskap och terapeutiska förhållningssätt. Parallellt med arbetet som terapeut så utbildar jag mig just nu vidare till Somatic Experiencing Practitioner.

Livets erfarenheter, möten och insikter, utbildningar och den rätta platsen har alla varit med och utvecklat mig som Hälsopedagog och Christian Trauma Release Terapeut och givit form åt St Rafaelsgårdens Funktions- och Klostermedicinska Klinik.