FUNKTIONSMEDICIN

Funktionsmedicinen söker orsakerna till ohälsa genom att se till hela människan och inte bara  till åtskilda organsystem med symptom.

Sju system

Funktionsmedicin är utvecklat i USA vid IFM, institute for functional medicine. Den bygger på vetenskaplig grund och utvecklar en djup förståelse för olika processer i kroppen samt genetik, nutrition och systembiologi. Sammantaget ger det en komplex och bred förståelse för symtomen hos den enskilda patienten, hur din genetik, uppväxt och tidigare livshändelser har föregått dina symtom och som lett till utvecklandet av sjukdom.

Kroppen har ett komplext nätverk som interagerar genom sju grundläggande system. Dessa system kommunicerar både inom kroppen och med omgivningen i form av miljö och socialt sammanhang.

 • Matsmältning och Näringsupptag 
 • Energi 
 • Immunförsvar 
 • Nerv-, kärl- och lymfsystem 
 • Detox – hur du hanterar ämnen från din metabolism och gifter från miljön
 • Hormoner 
 • Muskuloskeletalt och Bindväv

SÅ HÄR HJÄLPER VI HELA DIG

UTREDNING HOS OSS

Funktionsmedicinsk utredning hos oss på St Rafaelsgården inleds med ett webb-baserat omfattande frågeformulär, en sk Matrix. Där kartläggs samtliga av dessa sju system, för att få en så bred bild som möjligt. Detta följs upp med provtagning inom skolmedicin, kompletterat med funktionsmedicinska analyser och klinisk undersökning på mottagningen.  Vår målsättning är att utredningen ska ge tillräcklig information för en så realistisk bild som möjligt av orsakerna till dina nuvarande symtom och sjukdom. 

BRED PROVTAGNING

Den enskilda informationen av endast ett prov eller ett test ger sällan tillräckligt för att ställa en diagnos, utom i undantagsfall. Det ger än mer sällan svaret till orsakerna till symtomen och diagnoserna som funktionsmedicinen letar efter. 

Oftast behövs ett systembiologiskt synsätt, där den enskilda informationen ses i sitt sammanhang och i kombination med andra tester. För att nå en förståelse av orsakerna behövs ibland omfattande provtagning, inklusive t.ex. genetiska analyser, medan det i andra fall räcker med betydligt mindre. Först då blir det ett mer eller mindre komplett pussel av de enskilda bitarna och bilden klarnar. 

Provtagning och tester görs privat av patienten och vi ger förslag på möjlig utredningsgång och individanpassar utifrån vad vår och tidigare utredningar / provtagningar har visat liksom dina personliga önskemål.

BEHANDLINGSPLAN

Behandlingsplanen utgår från den samlade bilden och dina förutsättningar där du är central i vårt team.  Du får rådgivning, stöttning och tekniker för att kunna förändra det du behöver. Vi utgår från fem värdefulla pelare för att du skall bli hel och frisk:

 • Kost
 • Sömn
 • Avslappning
 • Rörelse
 • Gemenskap

Centralt i alla dessa är rytmen i livet. Balansen mellan Äta och Fasta; Sömn och Vakenhet; Rörelse och Vila; Aktivitet och Avslappning; Ensamhet och Gemenskap. Vi har ett flertal inbyggda klockor, våra sk cirkadianska rytmer i organ och kroppen som ger stabilitet och hälsa, om vi kan följa rytmen inom dessa fem pelare.

Ytterligare stöd i form av läkemedel och näringstillskott kan vara nödvändigt i början av behandlingen men kan efterhand ofta sättas ut. Ibland behövs långtidsbehandling beroende på kronisk sjukdom och biokemisk individualitet.

VÅRA RESURSER

LÄKARE

Den funktionsmedicinska utredningen håller Dr Torbjörn Collinder i. I utredningen är du och din historia i centrum och därför ges du mycket tid att på olika sätt berätta om dig själv och vad som har påverkat dig under ditt liv.   Läkaren lägger även tid på noggrann genomgång både före och efter dina besök, för att möta upp dig och dina behov på bästa sätt. När hela bilden börjar klarna, genom matrixen, samtalen och  provsvaren får du en gedigen genomgång och förklaringar på vad som kan ha orsakat vad och också vad som behövs för att du skall återfå hälsan. Du får en hel bild av  din situation, med många aha upplevelser. 

OSTEOPAT

Vår Osteopat Linda Gerhardt ser till kroppens rörelsefunktion, som ger en ökad fysiologiskt kapacitet såsom i andning, cirkulation och utrensning, för att ge den självläkande processen kraft. Målet är att du i din rörelse och hållning ska känna en frihet. Långvarig smärta stressar och belastar kroppen som i förlängningen sänker hälsans nivå och ökar risk för sjukdom. En osteopatisk behandling kan utgöra ett utmärkt komplement både under den funktionsmedicinska utredningen såväl som senare under behandling och återhämtningsfas

HÄLSOPEDAGOG

Utifrån både funktions- och klostermedicinskt synsätt samtalar vår Hälsopedagog Maria Collinder om vikten av en hälsosam livsstil och vad  det betyder för just dig och dina förutsättningar?  Samtalet bygger på funktionsmedicinens fem pelare och klostermedicinens fyra pelare. Det kan handla om kost/näring, stresshantering, andningens betydelse för hälsan, relationer och kommunikation eller vad ett liv med ökad andlig medvetenhet kan innebära. Här får du råd och inspiration och övningar att arbeta med hemma i såväl förebyggande, behandlande som i rehabiliteringssyfte, beroende på dina behov. 

FLOATING

På kliniken finns en floatingtank som är möjlig att boka som enda aktivitet hos oss, eller så kommer du via andra behandlingar och utredningar att vid behov rekommenderas Floating. Floating är ett fantastiskt redskap för djup avslappning och för återhämtning. Vi kallar den för ett funktionsmedicinskt redskap, då den passar mycket bra  in i våra  funktionsmedicinska behandlingar.

CHRISTIAN TRAUMA RELEASE

Vår Hälsopedagog Maria Collinder arbetar med inriktning på det autonoma nervsystemet och vagusnerven.  Vanligare än vi tror har ohälsa, fysiska åkommor och sjukdomar underliggande orsaker i form av själsliga, känslomässiga obalanser eller trauman. Det behöver inte vara stora och allvarliga händelser för att obearbetade minnen eller känslor skall ligga och bidra till ett konstant stresspåslag i kroppen och bidra till ett obalanserat nervsystem med stressrelaterade symptom som följd.

Christian Trauma Release syftar till att öka din medvetenhet om den vishet som finns i din kropp. Terapin och teknikerna som du får träna på kan göra dig mer uppmärksam på kroppens signaler och därigenom hitta vägen tillbaka till hälsa. Genom samtal samtal, övningar och en beröring på kroppen, som består av lätta tryck kan vi tillsammans öka din andningsmedvetenhet och hjälpa din kropp in i djup avslappning och därmed vitalisera din kropps eget självläkande system och på ett behagligt och vilsamt sätt kan du uppleva att du kommer till dig själv. 

Christian Trauma Release bryggar över både funktions- och klostermedicinen, men har sina rötter i den senare. Trauma Release kan i vissa många fall utgöra ett fint komplement till såväl den funktionsmedicinska behandlingen, som till en osteopatisk behandling.  Den står också för sig själv och är möjlig att göra som enda terapin. Allt beroende på vem du är och dina behov. 

VÅR PLATS

Vi vet att rätt miljöer är en mycket viktig del i den läkande processen. Därför har vi på St Rafaelsgården i snart tjugo år, på olika sätt arbetat för att skapa just en plats för läkande och helande. Hos oss omsluts du av stillhet, vacker natur och trädgård, en genomtänkt arkitektur och färgsättning, som kan bidra till att upptäcka nya sidor av dig själv, ge inspiration till förändringar och samtidigt erbjuda dig vila och avkoppling. Här kan du vistas i lugn och ro både före och efter behandlingar och samtal. Det är möjligt att stanna en hel dag hos oss och bara njuta av lugnet och vilan. För den som önskar så erbjuder vi också boende i vackra miljöer och med strålande havsutsikt.