ST RAFAELSGÅRDEN

Funktions- och Klostermedicinsk Klinik

Funktions- och Klostermedicin

FUNKTIONSMEDICIN sätter hela dig i centrum, vilar på vetenskaplig grund och bemöter och behandlar underliggande orsaker till ohälsa och sjukdom.
I KLOSTERMEDICINEN står vår och hela naturens skapare i centrum. Den utgår ifrån att Gud har skapat dig unik och med en egen plats i skapelsen. Att du skall finna just din plats är målet för Klostermedicinen.
DEN MODERNA Funktionsmedicinen integrerad med tusenårig tradition av Klostermedicin utgör en stabil och fruktbar grund att stå på i arbete med hälsa. 

Vårt team

PÅ ST RAFAELSGÅRDEN arbetar vi i team för att möta upp hela dig. Vår styrka är att vi som erfarna Läkare, Osteopat, Hälsopedagog och CHT-terapeut, erbjuder bred kompetens och att vi i våra olika professioner delar samma grundsyn på läkande och helande.
DET GER OSS UNIKA förutsättningar att hjälpa dig utifrån dina specifika behov, där du står just nu, med hela din historia i bagaget och med blick på din framtid. Vårt mål är att gemensamt stötta dig i de processer som behövs.         
DITT ENGAGEMANG och din delaktighet är dock den viktigaste delen av teamet, för att nå resultat. Du är drivkraften för oss som arbetslag, och du ingår i det. 

Vi hjälper hela dig

ÖNSKAR DU vårda det friska och åldras hälsosamt, eller har du ont, är trött och energilös med långvariga symptom som begränsar dig i livet?
HAR DU en vag diagnos, med besvär som du inte fått hjälp med, eller har du behov av stöd i en kronisk sjukdom?   
LÄNGTAR DU efter ett liv i balans med den du är? Då är du Välkommen till ST RAFELSGÅRDEN
VI BEMÖTER och behandlar orsaken till dina hälsobesvär och tar fram individanpassade behandlingsprogram.     

Funktions- och Klostermedicin

FUNKTIONSMEDICIN sätter hela dig i centrum, vilar på vetenskaplig grund och bemöter och behandlar underliggande orsaker till ohälsa och sjukdom.
I KLOSTERMEDICINEN står vår och hela naturens skapare i centrum. Den utgår ifrån att Gud har skapat dig unik och med en egen plats i skapelsen. Att du skall finna just din plats är målet för Klostermedicinen.
DEN MODERNA Funktionsmedicinen integrerad med tusenårig tradition av Klostermedicin utgör en stabil och fruktbar grund att stå på i arbete med hälsa. 

Vårt Team

PÅ ST RAFAELSGÅRDEN arbetar vi i team för att möta upp hela dig. Vår styrka är att vi som erfarna Läkare, Osteopat, Hälsopedagog, erbjuder bred kompetens och att vi i våra olika professioner delar samma grundsyn på läkande och helande.
DET GER OSS UNIKA förutsättningar att hjälpa dig utifrån dina specifika behov, där du står just nu, med hela din historia i bagaget och med blick på din framtid. Vårt mål är att gemensamt stötta dig i de processer som behövs.         
DITT ENGAGEMANG och din delaktighet är dock den viktigaste delen av teamet, för att nå resultat. Du är drivkraften för oss som arbetslag, och du ingår i det. 

Vi hjälper Hela Dig

ÖNSKAR DU vårda det friska och åldras hälsosamt, eller har du ont, är trött och energilös med långvariga symptom som begränsar dig i livet?
HAR DU en vag diagnos, med besvär som du inte fått hjälp med, eller har du behov av stöd i en kronisk sjukdom?   
LÄNGTAR DU efter ett liv i balans med den du är? Då är du Välkommen till ST RAFELSGÅRDEN
VI BEMÖTER och behandlar orsaken till dina hälsobesvär och tar fram individanpassade behandlingsprogram.     

En plats för Läkande och Helande

En plats för
Läkande och Helande